นครศรีธรรมราช
1. Twin Lotus Hotel      2. Thai Hotel      3. Grand Park Hotel      
4. Nakhon Garden Inn      5.Taksin HotelSixty's Bar


PAOLO PORCU RODRIGUEZ จัดแสดงนิทรรศการ เรื่องราวและตำนานเวสป้า ตั้งแต่วันที่
2 กันยายน – 25 กันยายน 2548 - ร้าน Sixty’s Bar - นครศรีธรรมราช - ประเทศไทย
© Copyright 2005 Paolo Porcu Rodriguez